Aktie Två av bränsleteknikbolaget Powercells relativt stora ägare, Finindus och Midroc New Technology, har sålt ytterligare aktier i bolaget.

Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

Midroc New Technology, som kontrolleras av Mohammed Al Amoudi, har sålt 271.200 aktier för i storleksordningen 60 miljoner kronor och minskat ägarandelen från 3,90 procent till 3,38 procent, enligt ägaradatjänsten Holdings.

Finindus, som är kopplat till Powercells styrelseledamot Dirk De Boever, har sålt 253.200 aktier i bolaget för en samlad likvid om cirka 56,6 miljoner kronor. Efter affären äger Finindus 3,16 procent av kapitalet, jämfört med 3,65 procent före affären.