Försäkringar För en båtägare är valet av försäkring lika viktigt som valet av båt, anser Konsumenternas Försäkringsbyrå som nyligen avslutat en ”oberoende och omfattande” jämförelse av de flesta på den svenska marknaden förekommande båtförsäkringar. Resultatet är att det finns viktiga skillnader mellan dem.

Totalt har Konsumenternas Försäkringsbyrå granskat 24 olika båtförsäkringar och en övergripande slutsats är att samtliga försäkringar har ett gott skydd om båten skulle drabbas av brand, eller bli stulen. De flesta ersätter även grundstötning och totalt haveri, det vill säga om båten sjunker till botten.

Men ska du välja bland uppsjön av båtförsäkringar bör du särskilt studera försäkringens ansvarsskydd, anser Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

”Samma ansvar som vid bilkörning”

– På sjön har du samma ansvar som när du kör bil men du kan ha ett betydligt sämre försäkringsskydd om du vållar en olycka, det vill säga om du råkar skada en person eller ramma en dyr båt, säger han.

I granskningen av båtförsäkringar visar det sig att det faktiskt kan skilja flera miljoner i högsta möjliga ersättningsbelopp från försäkringens ansvarsskydd. Det finns försäkringar som erbjuder 5 miljoner kronor, men det finns också försäkringar som ger en ersättning upp till 40 miljoner.

”Viktigt med ansvarsskydd”

– Om du råkar köra på en person som får skador för livet så kan skadeståndskravet bli högt, mellan 10 och 15 miljoner kronor är inte orealistiskt. Om ansvarsskyddet i din försäkring inte täcker dessa kostnader kan du få betala resterande skadeståndskrav ur egen ficka eller bli skuldsatt för livet, säger Peter Stark.

Men det finns flera skillnader mellan båtförsäkringarna. Olycksfallsförsäkring för båtföraren och passagerare kan ingå i en mer omfattande försäkring, eller som tilläggsförsäkring.

När det gäller motor- och maskinskador krävs normalt en mer omfattande försäkring, eller en tilläggsförsäkring för att du ska få ersättning om motorn havererar.

När det gäller assistans, allrisk, personliga tillhörigheter och semesteravbrott krävs ofta en mer omfattande försäkring eller en tilläggsförsäkring.

Privat uthyrning kan ingå i grundskyddet men ofta krävs en tilläggsförsäkring.

Uppläggningsmaterial: Många bolag ersätter endast skador på sådant material vid brand.

När det gäller båtförsäkringens pris är variationerna stora, och Konsumenternas Försäkringsbyrå har valt att inte inkludera priset i jämförelsen, eftersom de oftast är individuellt satta.

– Priset är förstås intressant för de allra flesta men vi rekommenderar ändå att man i första hand tittar på försäkringarnas innehåll. I vår jämförelse finns även uppgifter om kundnöjdhet, vilket också kan vara intressant att jämföra, säger Peter Stark.

Not: Konsumenternas Försäkringsbyrå har jämfört innehållet i 24 olika båtförsäkringar från elva försäkringsbolag.