Stora skillnader mellan investeringssparkonton

Publicerad 2017-01-11 18:19

ISK Att spara inom ramen för ett ISK har sina fördelar. Men det gäller att välja ett ISK som passar dina behov eftersom skillnaderna mellan olika aktörer är stora. Det gäller bland annat utbudet av värdepapper och kostnaderna för att flytta innehaven om du skulle vilja göra det.

Investeringssparkonton kan se mycket olika ut beroende på var du väljer att ha det. Själva investeringssparkontot är avgiftsfritt, men de olika bolagen tar ändå ut flera olika avgifter beroende på vilka sparformer du själv väljer att ha på ditt ISK.

De olika sparformer som går att placera på ett ISK är förutom kontanta medel även aktier, fonder, obligationer och andra finansiella instrument.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har gjort en jämförelse mellan de olika aktörernas villkor för sina investeringssparkonton. De största skillnaderna mellan bolagens villkor finns i kategorierna placeringsalternativ, antal erbjudna fonder, courtaget samt avgifterna vid flytt av innehav.

– Det finns en del intressanta skillnader som till exempel flyttkostnaderna eller avgifterna. Att spara i ett ISK kan bli ganska avgiftsfritt, och för den som sparar långsiktigt är det viktigt att hålla nere avgifterna. Det kan löna sig att verkligen jämföra hur villkoren för ett investeringssparkonto ser ut hos olika bolag, säger Kicki Westerståhl på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

En annan aspekt på ISK som är intressant att jämföra är vilka leverantörer som erbjuder en förvaltningstjänst, anser hon. En del gör det, men de flesta har inte infört den möjligheten.

I jämförelsen går det att se vilka sparformer bolagen erbjuder och vilka avgifter de tar ut.

De största skillnaderna mellan bolagen finns i kategorierna mängden placeringsalternativ, antal erbjudna fonder och courtaget.

Ett annat exempel skillnaderna mellan avgifterna när kunder vill byta bolag för innehaven på sina investeringssparkonton. Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Danske Bank, Nordea och Solidar Pension tar inte ut någon avgift alls för flytt av innehav.

Alla de övriga bolagen i jämförelsen tar ut avgifter som dock sinsemellan kan se mycket olika ut.

Skandiabanken tar till exempel ut en uttagsavgift på 39 kr på varje flytt av enskilda svenska fonder och värdepapper upp till 299 kr som är avgiftstaket.

SEB tar ut en avgift på 500 kr vid flytt av en fond som inte ingår i SEB:s sortiment. Banken har inget tak för hur hög avgiften kan bli, enligt Konsumenternas Bank- och finansbyrå granskning.

Fondab (Fondmarknaden.se) tar ut en fast avgift på 500 kr för en flytt av delar eller hela innehavet, medan Avanza inte tar betalt om en kund vill flytta hela innehavet. Om bara delar av innehavet ska flyttas tar Avanza ut en avgift på 39 kr för varje enskilt värdepapper, dock med ett tak för avgifterna vid 399 kr.

Ålandsbanken utmärker sig genom att ta ut en avgift på 500 kr för flytt av varje enskild fond eller utländskt värdepapper – utan något tak för hur stora avgifterna sammantaget får bli.

Swedbank tar bara betalt vid flytt av utländska värdepapper, 500 kr per flytt medan SPP Spar tar ut en avgift på 49 kr vid flytt av enskilda värdepapper, men varje flyttuppdrag kan maximalt kosta 299 kr styck.

Jämförelsen gjordes egentligen för över ett år sedan, men har nyligen uppdaterats. Det innebär att de uppgifter som redovisas gällde den 18 oktober i fjol när Konsumenternas Bank- och finansbyrå gjorde sin undersökning som finns att läsa i sin helhet på konsumenternas.se.