Försäkringar Titta inte bara på kostnaden för din bilförsäkring, utan kontrollera också vad din försäkring ersätter. Det rådet ger Konsumenternas Försäkringsbyrå efter att ha gjort en helt ny jämförelse mellan olika bilförsäkringar. Jämförelsen visar bland annat att det finns viktiga skillnader mellan försäkringsbolagens produkter. Bästa bolag i jämförelsen är If Stor, Sveland Stor och Trygg Hansa Stor som samtliga fick det sammanvägda värdet 4.6 av möjliga 5.0.

Byråns försäkringsexperter har djupanalyserat i stort sett alla försäkringar på marknaden och publicerat resultatet på sajten konsumenternas.se.

– Vi råder bilägarna att inte bara jämföra kostnaden för en bilförsäkring, utan även vad den ersätter. Det finns skillnader som kan avgöra om du överhuvudtaget får någon ersättning, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Stor erfarenhet av behoven

Konsumenternas Försäkringsbyrå sätter poäng på innehållet i vanliga försäkringar som bil- hem-, villa- och barnförsäkringar. Bedömningen utgör en motvikt till prisjämförelsesajter på nätet som oftast visar automatiserad prisdata för ett begränsat antal försäkringsbolag.

– Vi ger råd till hundratals konsumenter varje vecka och har stor erfarenhet av bilägarnas behov. Om du ska välja ny bilförsäkring bör du bland annat titta på var gränsen går för att du ska få ersättning för maskinskada och vad maxbeloppet är för olika händelser. Till exempel kan maxbeloppet för rättsskydd variera stort, säger Helen Bernerfalk.

I den nya jämförelsen av bilförsäkringar jämför Konsumenternas Försäkringsbyrå också hur krishjälp, trafikolycksfall och djurkollision ersätts. Dessutom jämförs allriskskyddet, som kan ersätta allt från feltankning och borttappade nycklar till en kupéskada, som till exempel när en burk färg spillts ut i bilen.

Välj rätt försäkringsnivå

Försäkringsbolagens basförsäkringar och deras mest omfattande försäkringar ingår i jämförelserna.

På Konsumenternas hemsida finns ett antal försäkringstips till bilägare. Det gäller till exempel att välja rätt försäkringsnivå: hel-, halv- eller trafikförsäkring. När väl det är gjort är det dags att jämföra försäkringsbolagens erbjudanden och specifikt titta på totalpoängen i Konsumenternas jämförelser.

Därefter finns ytterligare en nivå där konsumenten kan gå vidare och titta på väsentliga skillnader i en fördjupad jämförelse.

Glöm inte heller att kontrollera när din nuvarande bindningstid går ut. För bilförsäkringar är ettåriga bindningstider det absolut vanligaste.

Bakom försäkringsbyrån står Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationen Svensk Försäkring.

I tabellen nedan redovisas försäkringsbolagen utifrån deras totalpoäng i jämförelsen. I Konsumenternas uppställning visas även delpoängen för trafikförsäkring, stöld/glas, maskin/brand, räddning/rättsskydd/allrisk samt vagnskada. Poängskalan är 1.0 till 5.0 i alla delpoäng som sedan vägts samman till totalpoängen.

Företag Totalpoäng
If Stor 4,6
Sveland Stor 4,6
Trygg-Hansa Stor 4,6
Folksam Stor 4,4
ICA Försäkring PLUS 4,4
Gjensidige Plus 4,3
Safetown Superbil 4,3
Svedea XL 4,3
Tre Kronor via Swedbank/Sparbankerna Plus 4,3
Moderna Large 4.2
Paydrive med alla tillägg 4,2
Vardia Stor 4.2
Volvia med alla tillägg 4,2
Dina med alla tillägg 4,1
ICA Försäkring 4,1
Aktsam med alla tillägg 4,0
Länsförsäkringar med alla tillägg 4,0
WaterCircles Superbil 4,0
Folksam 3,9
Gjensidige 3,9
Paydrive 3,9
Safetown 3,9
Svedea 3,9
Sveland 3,9
Trygg-Hansa 3,9
Dina 3,8
If 3,8
Tre Kronor via Swedbank/Sparbankerna Bas 3,8
Volvia 3,8
Aktsam 3,7
Länsförsäkringar 3,7
Moderna 3,7
Vardia 3,7
WaterCircles 3,5
Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå  

 

Av: Christer Fälldin, christer.falldin@privataaffarer.se

Annons:
Jämför bilförsäkring genom oss och Compricer och hitta den billigaste bilförsäkringen för just dig. Svar direkt och helt kostnadsfritt.