Bostad Under fjolårets bostadsrally steg priset på större lägenheter betydligt mer än priset på mindre lägenheter. Samtidigt är skillnaden mellan olika län stor. Det visar en kartläggning från Fastighetsbyrån.

På riksnivå ökade priset på ettor med 6 procent, tvåor med 9 procent och treor och fyror eller större ökade med 10 procent, enligt siffror från Mäklarstatistik som bearbetats av Fastighetsbyrån.

– Under 2021 är det tydligt att villapriserna stigit mer än bostadsrättspriserna. På riksnivå, som påverkas mest av storstäderna, kan vi även se att större lägenheter stiger betydligt mer i pris än mindre. Bland annat beror det på höga trösklar för förstagångsköpare i jakt på smålägenheter med rekordpriser, amorteringskrav och bolånetak. Vi ser även ett trendbrott utifrån pandemin där fler yngre personer drabbats ekonomiskt och större bostäder, med till exempel plats för arbetsrum, blivit mer attraktiva, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Men skillnaderna mellan olika län är påtaglig. I Södermanland stod priserna på ettor stilla i fjol medan priserna på treor ökade med 19 procent och fyror eller större med 16 procent.

Storstadsregionerna följer samma trend. I Västra Götalands län steg ettorna med 3 procent samtidigt som lägenheter med fyra rum eller fler steg med hela 13 procent. I Stockholm steg priset på ettor med 4 procent och fyror eller större med 9 procent. Motsvarande siffror för Skåne var 9 respektive 15 procents ökning, skriver Fastighetsbyrån i ett pressmeddelande.

Samtidigt finns ett par län som sticker ut med motsatt trend. I Norrbotten ökade priset på ettor med hela 17 procent samtidigt som priset på de större lägenheterna var oförändrat. Även Gotland sticker ut. Där steg priset på ettor hela 26 procent samtidigt som lägenheter med fyra rum eller fler ”bara” steg 12 procent.

– Det är förvånansvärt stora skillnader mellan olika bostadsstorlekar och mellan länen med väldigt lokala förutsättningar som påverkar. Hur utbudet ser ut på orten, vilka som flyttar in och ut, företagsetableringar, prisnivåer med mera. För konsumenter, både köpare och säljare, är det viktigt att inte dra alla bostadsrätter över en kam och förutsätta samma prisutveckling. Det gäller att jämföra liknande bostäder för att få en realistisk bild, säger Johan Engström.

Tabell: Prisutveckling på länsnivå baserat på antal rum

  1 rum 2 rum 3 rum 4+ rum Totalt
BLEKINGE 7% -3% -3% -5% -1%
DALARNA 22% 20% 25% 10% 16%
GOTLAND 26% 16% 14% 12% 16%
GÄVLEBORG 1% 3% 12% 11% 7%
HALLAND 15% 12% 15% 17% 14%
JÄMTLAND 24% 22% 13% 15% 15%
JÖNKÖPING 1% 7% 11% 11% 8%
KALMAR 12% 10% 19% 6% 12%
KRONOBERG 7% 2% 6% 6% 4%
NORRBOTTEN 17% 5% 3% 0% 5%
SKÅNE 9% 13% 15% 15% 13%
STOCKHOLM 4% 8% 9% 9% 8%
SÖDERMANLAND 0% 10% 19% 16% 13%
UPPSALA 7% 7% 9% 10% 8%
VÄRMLAND 10% 17% 15% 28% 18%
VÄSTERBOTTEN 14% 15% 20% 17% 17%
VÄSTERNORRLAND 11% 5% 12% 10% 9%
VÄSTMANLAND 6% 9% 13% 11% 10%
VÄSTRA GÖTALAND 3% 8% 9% 13% 8%
ÖREBRO 2% 3% 6% 12% 6%
ÖSTERGÖTLAND 8% 8% 8% 8% 8%
Riket 6% 9% 10% 10% 9%

Källa: Fastighetsbyrån