Aktier Den nya regeringen vill bygga ny kärnkraft. Vindkraft är en viktig del i energimixen men inte basen. Det skriver regeringen i sitt samarbetsavtal, Tidöavtalet, som presenterades på fredagen.

Regeringen vill stärka förutsättningarna för investeringar i kärnkraft genom särskilda statliga kreditgarantier på 400 miljarder kronor, med mer generösa villkor än dagens system.

Avgränsningarna i dagens system med gröna kreditgarantier behöver ses över så att kreditgarantierna kan användas även för nybyggnation av kärnkraft.

Nya regler ska även införas som förhindrar att politiken godtyckligt stänger ner kärnkraftverk, kärnkraft ska garanteras rätten till drift och elproduktion så länge anläggningarna är i gott skick och drivs på ett säkert sätt.

Regeringen vill även utreda vad som skulle krävas för återstart av Ringhals 1 och 2. Kärnkraftstjänstebolaget Studsvik rusar över 10 procent under fredagsförmiddagen. 

Vindkraft har en viktig plats i energimixen, men ska byggas på konkurrensneutrala villkor och med hänsyn tagen till miljö och lokala intressen.

”All ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en snabb expansion av kraftsystemet, behövs”, skriver den tillträdande regeringen.

Stockholmsbörsens vindkraftsaktier handlas tydligt nedåt efter den blivande regeringens pressträff. OX2 tappar 2,5 procent, Arise är ned 1,8 procent och Orrön Energy faller drygt 5 procent. 

Planen att låta elnätskollektivet subventionera den havsbaserade vindkraftens elnätsanslutningar stoppas. Pågående uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att utreda frågor om exklusivitet för anläggande av vindkraftsparker behöver breddas till Svenska kraftnät. Utgångspunkten ska vara att alla produktionsslag bär sina egna kostnader.

På samma gång får utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft ett tilläggsuppdrag att tydligt föreslå hur verksamhetsutövarna ska ersätta kommunerna vid vindkraftsutbyggnad.