Rapport Stora Enso lyckades inte nå upp till analytikernas förväntningar varken när det gäller resultat eller omsättning. Massa- och pappersbolaget höjer samtidigt målet för sparprogrammet.

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 231 miljoner euro för det tredje kvartalet. Enligt Infront Datas sammanställning av tio analytikers prognoser väntades i genomsnitt 240 miljoner euro.

Bolagets egen prognos från halvårsrapporten löd på ett operativt rörelseresultat om 200-280 miljoner euro för det tredje kvartalet.

Den operative rörelsemarginalen blev 9,6 procent, att jämföra med väntade 9,6 procent.

Resultat före skatt landade på 115 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 193 miljoner euro, enligt Infront Datas sammanställning.

Försäljningen uppgick till 2.402 miljoner euro för perioden. Här låg snittprognosen på 2.512 miljoner euro.

Stora Enso spår att det operativa rörelseresultatet kommer landa i spannet 100-180 miljoner euro i fjärde kvartalet.

Bolaget höjer sitt mål för det sparprogram som inletts till 275 miljoner euro, upp från tidigare mål om 200 miljoner euro. Programmet har förlängts till 2021. Vid slutet av tredje kvartalet hade ungefär 100 miljoner euro av besparingarna uppnåtts och allteftersom förväntas ungefär 200 miljoner euro ha uppnåtts i slutet av 2020.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.