Stora Enso pappersbruk i Hylte är en av de anläggningar som ska avyttras.

Aktie Stora Enso har inlett en process syftande till att möjliggöra försäljning av fyra produktionsläggningar för papper. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avsikten med försäljningen är att i linje med koncernens strategi fokusera på den långsiktiga tillväxtpotentialen för förnybara produkter inom förpackningar, bygglösningar och innovationer inom biomaterial.

”I linje med Stora Ensos strategi är papper inte ett strategiskt tillväxtområde för koncernen”, skriver bolaget.

Anläggningarna som är aktuella för försäljning är Anjala, i Finland, Hylte och Nymölla i Sverige samt Maxau beläget i Tyskland.

Tillgångarna är högkvalitativa anläggningar för pappers- och massaproduktion med stark infrastruktur och kvalificerad och erfaren personal, heter det.

Stora Ensos anläggning i Langerbrugge i Belgien kommer att vara kvar inom koncernen.

De fyra anläggningarna är föremål för försäljning i en eller flera transaktioner. Stora Enso har inte åtagit sig någon tidsfrist för när avyttringen ska vara avslutad.

Den påbörjade försäljningsprocessen har ingen omedelbar effekt på Stora Ensos pappersverksamhet som fortsätter att betjäna sina respektive kunder, framgår det vidare.

Bolaget har för närvarande fem produktionsanläggningar för papper vilka stöds av funktioner inom divisionen för försäljning, ledning och administration. Totalt sysselsätter divisionen Paper cirka 2 200 anställda. År 2021 uppgick Paper-divisionens omsättning till 1 703 miljoner euro.