STORA ENSO: TECKEN PÅ NORMALISERING AV EFTERFRÅGAN FLERA PRODUKTER

2022-07-22 07:43:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stora Enso går in i det tredje kvartalet med tidiga indikationer på en normalisering av efterfrågan på wellpappråvara och på sågade trävaror.

Det skriver Stora Enso i delårsrapporten.

"Efterfrågan på Stora Ensos produkter är stabil. Efterfrågan på konsumentkartong fortsätter vara stark och efterfrågan på wellförpackningar i Europa förväntas förbli stadig", heter det i rapporten.Direkt-SE