Aktie Pappers- och förpackningsbolaget Stora Enso planerar att permanent stänga massa- och pappersproduktionen vid bruken vid bruken i Kvarnsveden i Sverige och Veitsiluoto i Finland. Fackliga förhandlingar har inletts. Det framgår av ett pressmeddelande.

Åtgärderna planeras att genomföras under tredje kvartalet 2021 och beröra 670 personer i Finland och 440 personer i Sverige.

”Pappersefterfrågan i Europa har minskat i över ett decennium. Denna trend har ytterligare accelererat på grund av pandemin, som har lett till förändringar i konsumentbeteenden. Som ett resultat finns det en betydande överkapacitet på den europeiska pappersmarknaden”, skriver Stora Enso som motivering och bolaget förutser att lönsamheten vid bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto kommer att vara ”otillfredsställande” även framöver.

De planerade nedläggningarna kommer att minska Stora Ensos papperstillverkningskapacitet med 35 procent till 2,6 miljoner ton per år.

”Stora Ensos pappersförsäljning skulle minska med cirka 600 miljoner euro och det operativa rörelseresultatet (EBITDA) förväntas förbättras med cirka 35 miljoner euro årligen”, skriver bolaget vars division Papers andel av koncernen omsättning kommer att sjunka till strax över 10 procent som ett resultat av åtgärderna.

Stora Enso kommer att ta en nedskrivning relaterad till Kvarnsveden och Veitsiluoto på 127 miljoner euro i bokslutet resultat för första kvartalet 2021, redovisad som en jämförelsestörande post.

För andra kvartalet 2021 kommer företaget att bokföra en kostnad på 104 miljoner euro som en jämförelsestörande post, avseende potentiella uppsägningar och omstruktureringskostnader vid de två bruken.