STORA ENSO: SPÅR LÄGRE OPERATIVT RÖRELSERESULTAT 2023 JMF 2022

2023-01-31 07:37:53

STOCKHOLM (Direkt) Stora Enso räknar med att det operativa rörelseresultatet för 2023 kommer att bli lägre för helåret 2023 än för helåret 2022, då det uppgick till 1.891 miljoner euro.

Stora Enso går in i det nya året med en svag marknad och ett tryck på rörliga kostnader som förväntas vara mer utmanande 2023 än 2022, vilket tynger årets resultat, skriver bolaget.

"Den stora makroekonomiska osäkerheten och det fortsatt svaga konsumentförtroendet, vilket resulterar i lägre konsumtion hos hushållen, kommer att fortsätta att påverka negativt, i synnerhet för efterfrågan på wellpappråvara", skriver Stora Enso.

Den lägre efterfrågan inom byggsektorn förväntas särskilt påverka efterfrågan på sågade trävaror.

"Jämfört med 2022 förväntas koncernens marginaler pressas av ökande kostnader, särskilt när det gäller energi, trä, kemikalier och logistik. För att hantera volatiliteten ses de rörliga kostnaderna kontinuerligt över och förberedande åtgärder vidtas för att vara beredd att reagera på fluktuationer i efterfrågan med förstärkt kostnadskontroll", skriver Stora Enso.

Andra åtgärder som prissättning, flexibilitet i produktmixen, kapacitets- och lagerhantering samt inköp och logistik finns på plats.Direkt-SE