Rapport Massa- och pappersbolaget Stora Enso redovisar ett resultat som var klart bättre än analytikernas förväntningar. Utdelningsförslaget sänks dock samtidigt som bolaget inte ger någon helårsprognos på grund av osäkerheten kring coronapandemin. 

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 180 miljoner euro för det första kvartalet. Enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser väntades i genomsnitt 134 miljoner euro.

Bolagets egen prognos från bokslutsrapporten löd på ett operativt rörelseresultat om 90-200 miljoner euro för det första kvartalet.

Den operativa rörelsemarginalen blev 8,1 procent, att jämföra med väntade 5,7 procent.

Resultat före skatt landade på 209 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 91,9 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Försäljningen uppgick till 2.207 miljoner euro för perioden. Här låg snittprognosen på 2.362 miljoner euro.

Höjer besparingsmål

Stora Ensos lönsamhetsprogram löper snabbare än väntat. Bolaget höjer sitt mål för programmet till att sänka de löpande kostnaderna med 350 miljoner euro till slutet av 2021 och därutöver engångsbesparingar på 85 miljoner euro.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

Under årets tre första månader sänktes de löpande kostnaderna med cirka 30 miljoner euro. Inklusive engångsbesparingar uppgick de totala besparingarna till 40 miljoner euro.

Stora Enso sänkte under 2019 de löpande kostnaderna med 105 miljoner euro och räknar med samma besparingar under 2020.

Drar ned utdelningen

Stora Ensos styrelse har beslutat att dra ändra sitt förslag om utdelning för 2019 till 0:15 euro per aktie. Det tidigare förslaget låg på 0:50 euro per aktie.

Dessutom föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om utdelning upp till maximalt 0:35 euro per aktie i ett senare skede ”då det är möjligt att göra en mer tillförlitlig uppskattning av effekterna av covid-19-pandemin på Stora Ensos verksamhet och likviditet”, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Skippar prognoser

Stora Enso har beslutat att ”på grund av osäkerheten i världsekonomin” inte ge några prognoser för kommande kvartal eller för helåret 2020.

”Det rådande läget har påskyndat minskningen i efterfrågan på europeiskt papper och marknadsförutsättningarna för koncernens övriga produkter är fortsatt varierande”, uppger bolaget.

Fokus ligger på att säkerställa likviditet och kassaflöde, samt på kostnads- och rörelsekapitalstyrning för att säkerställa en snabb återhämtning när pandemin är över.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.