Rapport Skogskoncernen Stora Enso slog analytikernas resultat- och försäljningsförväntningar. Bolaget meddelar också att man vill satsa 1 miljard på att utöka kartongtillverkning. 

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 410 miljoner euro för det tredje kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 371 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser.

Den operativa rörelsemarginalen blev 15,9 procent, att jämföra med väntade 15 procent.

Resultat före skatt landade på 349 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 335 miljoner euro.

Försäljningen uppgick till 2.577 miljoner euro. Här låg snittprognosen på 2.474 miljoner euro.

Upprepar prognos

Stora Enso upprepar prognosen om att det operativa rörelseresultatet för 2021 kommer vara högre jämfört med 2020.

Det framgår av bolagets rapport för det tredje kvartalet.

Vidare noterar skogskoncernen att den globala ekonomiska aktiviteten fortsätter på en ”hälsosam nivå med god efterfrågan på Stora Ensos produkter i de viktigaste segmenten”.

Den negativa effekten från planerade underhållsstopp beräknas bli cirka 129 miljoner euro för årets fjärde kvartal. För det nyligen gångna tredje kvartalet hade underhållsstopp en negativ effekt om 169 miljoner euro.

Miljardinvestering i kartongproduktion

Stora Enso investerar 97 miljoner euro i en utökning av kartongproduktionen vid Skoghalls bruk söder om Karlstad. Samtidigt inleder bolaget en förstudie för att konvertera den andra, för närvarande vilande, linjen vid Uleåborgs bruk i Finland till produktion av förpackningskartong.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Efterfrågan på hållbara förpackningar ökar … Investeringen i Skoghall kommer ytterligare att främja lönsam tillväxt inom attraktiva segment, såsom vätskekartong och konsumentkartong”, skriver bolaget.

Investeringen förväntas vara slutförd under andra halvåret 2023. Till följd kan den årliga produktionen av förpackningskartong i Skoghall ökas med cirka 100.000 ton, till en total kapacitet på över 900.000 ton, förutsatt att miljötillstånd ges.

Investeringsbeslutet fattas efter att det förprojekt som tillkännagavs i november 2020 nu har slutförts. Baserat på förprojektet har Stora Enso beslutat att inte gå vidare med den planerade utökningen av massakapaciteten.

Den ursprungliga förstudien räknade med en investering på cirka 800-850 miljoner euro för en utökning av både massa- och kartongkapaciteten.

Kartongexpansionen i Skoghall kommer att implementeras genom att åtgärda flaskhalsarna vid en av de befintliga produktionslinjerna, och genomförs i två steg under de planerade underhållsstoppen.

Vad gäller verksamheten i Uleåborg har inkörningen av den första konverteringen från pappersproduktion till kraftliner för livsmedelshantering gått snabbare än beräknat sedan produktionen startade i början av året.

”En andra konvertering skulle ytterligare stärka Uleåborgs flexibilitet och konkurrenskraft genom integrerad tillgång på massa, lägre fasta och rörliga kostnader, samt möjlighet att utnyttja den intilliggande djuphavshamnen. Förstudien kommer att vara slutförd i början av 2022”, skriver bolaget.