Aktie Det verkliga värdet av Stora Ensos skogstillgångar i enlighet med IFRS har ökat avsevärt sedan resultatet för företagets tredje kvartal publicerades i oktober, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Effekten av det verkliga värdet av skogstillgångarna påverkade balansräkningen positivt med 777 miljoner euro före skatt i slutet av 2019.

En del av det ökade verkliga värdet har inte tagits upp i rörelseresultatet utan som en justering av den ingående balansen för anskaffade svenska skogstillgångar och skulder, enligt bolaget.

Värdering till verkligt värde och icke-operativa poster påverkade rörelseresultatet (IFRS) positivt med 600 miljoner euro under fjärde kvartalet 2019.

”Effekten berodde främst på det ökade verkliga värdet av skogstillgångar ägda av Stora Enso i Sverige (499 miljoner euro). Detta var huvudsakligen en följd av lägre diskonteringsräntor på grund av minskande marknadsräntor, samt uppdateringar av andra parametrar i värderingen”, skriver Stora Enso och påpekar att ökningen inte ingår i det operativa rörelseresultatet.

Det verkliga värdet på produktiv skogsmark i Sverige, inklusive ovanstående ökning, var 3.020 euro per hektar den 31 december 2019. Baserat på prisstatistiken från LRF Konsult för mindre partier i Mellansverige 2019 var priset per hektar 5 700 euro, uppger Stora Enso vidare.