STORA ENSO: SÄLJER PAPPERSANLÄGGNING HYLTE, AVBRYTER FSG ANJALA

2023-01-27 08:35:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stora Enso har ingått ett avtal om att sälja sin pappersanläggning i Hylte med samtliga dess tillgångar, till Sweden Timber. Samtidigt har bolaget beslutat att avbryta försäljningsprocessen av pappersanläggningen i Anjala.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagsvärdet uppgår till cirka 18 miljoner euro i affären för pappersanläggningen i Hylte. Affären beräknas slutföras under första halvåret 2023.

Med förbehåll för justeringar på slutdatumet kommer Stora Enso att bokföra en förlust från avyttringen på cirka 35 miljoner euro, utöver en nedskrivning på 19 miljoner euro som gjordes i det fjärde kvartalet 2022, i rörelseresultatet enligt IFRS under första kvartalet 2023, redovisat som en jämförelsestörande post.

Transaktionen påverkar inte divisionen Packaging Solutions verksamhet på Hylte-anläggningen för formpressad fiber och biokompositer.

De bibehållna anläggningarna i Anjala och Langerbrugge kommer att fortsätta med pappersproduktion och leverera till sina respektive kunder. Avtalet om att avyttra Hylte-anläggningen till Sweden Timber har ingen direkt påverkan på produktion eller kundleveranser.

Det tidigare offentliggjorda avtalet om att avyttra pappersanläggningen i Maxau i Tyskland till Schwartz Produktion förväntas slutföras i början av året.Direkt-SE