Stora Enso flaggar för oväntat bra resultat

Publicerad 2015-10-12 08:18

Aktie Pappers- och träjätten Stora Enso flaggar för att resultatet för det tredje kvartalet blir betydligt bättre än vad man tidigare förutspått.

Stora Ensos operativa rörelseresultat för det tredje kvartalet uppgick preliminärt till cirka 246 miljoner euro, mer än de cirka 207 miljoner euro som spåddes i samband med halvårsrapporten.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Omsättningen på ungefär 2.500 miljoner euro är i nivå med prognosen på 2.562 miljoner euro (prognosen var att omsättningen under det tredje kvartalet skulle vara ”i nivå med” omsättningen under det andra kvartalet).

Bolaget lämnar även en prognos för omsättning och operativt rörelseresultat under det fjärde kvartalet i år: omsättningen väntas bli i nivå med 2.500 miljoner euro och det

Operativa rörelseresultatet väntas bli i nivå med resultatet om 246 miljoner euro som redovisas under tredje kvartalet 2015.

Stora Enso kommer vidare att rapportera engångsposter med en positiv likviditetspåverkan på 16 miljoner euro på rörelseresultatet för tredje kvartalet 2015.

SME-förväntningen på operativt rörelseresultat för det tredje kvartalet var 214 miljoner euro per den 31 juli. Det preliminära utfallet, 246 miljoner euro, är 15 procent högre än det.