Analys Det andra kvartalet väntas bli hyggligt bra för Stora Enso och risken för en allvarlig och utbredd kollaps i efterfrågan har minskat något. Det skriver DNB Markets i en ana lys där banken höjer sin rekommendation för skogsbolaget till behåll från sälj med en riktkurshöjning till 10,50 euro, motsvarande cirka 109,40 kr, från tidigare 9,00 euro.

”Vi förväntar oss att resultatet i det andra kvartalet kommer att tyngas av en klart försvagad pappersmarknad samt en svår marknad för massa- och trävaror”, skriver DNB.

För förpackning väntas en mer blandad bild, efter att senvinterns panikköpande ebbar ut.

Aktien ser ut att vara fullvärderad i förhållande till det väntade konsensus ebit-resultatet för 2021 på 13x, vilket speglar en premie om cirka 15 procent i förhållande till det historiska snittet där en kvick resultatåterhämtning om 40 procent för ebit på årsbasis väntas, lyder motiveringen till rekommendationsändringen.

Stora Enso handlades vid 10-tiden på fredagen till cirka 10,45 euro i Helsingfors och till 109 kr i Stockholm.