Inga överraskningar från Stora Enso

Publicerad 2015-10-23 12:09

Rapport Stora Ensos rapport bjöd inte på några överraskningar. Resultatet var helt i linje med de preliminära siffror som tidigare offentliggjorts.

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 246 miljoner euro för det tredje kvartalet. Bolaget har tidigare uppgett att resultatet skulle bli ungefär 246 miljoner euro.

Den operative rörelsemarginalen blev 9,8 procent, att jämföra med väntade 9,8 procent.

Resultat före skatt landade på 144 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 203 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Resultat före skatt inkluderar engångsposter om totalt +12 miljoner euro. Väntat var positiva engångsposter om 16 miljoner.

Försäljningen uppgick till 2.500 miljoner euro för perioden. Stora Enso har tidigare indikerat att försäljningen skulle bli ungefär 2.500 miljoner euro.