Stora Enso Oyj: Stora Ensos aktieägares nomineringsråds sammansättning

2021-09-08 08:00:00

Stora Ensos aktieägares nomineringsråd ska till dess att annat beslutas årligen förbereda förslag till Stora Ensos årsstämma vad gäller val av och ersättning till ledamöter i styrelsen och styrelsekommittéerna, liksom val av styrelsens ordförande och vice styrelseordförande. Aktieägarnas nomineringsråd består av styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en vardera) enligt aktieägarförteckningen den 31 augusti varje år.
De två största aktieägarna i Stora Enso per den 31 augusti 2021 var Solidium Oy och FAM AB.
Stora Ensos aktieägares nomineringsråd har utsetts och består av samma ledamöter som för den föregående perioden: Antti Mäkinen (Stora Ensos styrelseordförande), Håkan Buskhe (Stora Ensos vice styrelseordförande), Harri Sailas (styrelseordförande för Solidium Oy) och Marcus Wallenberg (styrelseordförande för FAM AB).
Aktieägarnas nomineringsråd har valt Marcus Wallenberg till ordförande.

För ytterligare information, v g kontakta:
Agnes Hejll
Presschef
tel. +46 72 2 410 349
För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors (http://www.storaenso.com/investors/)

STORA ENSO OYJ

Cision