Stora Enso Oyj: Stora Enso slutför MBL-förhandlingarna i Kvarnsveden

2021-08-31 09:00:00

Stora Enso har slutfört MBL-förhandlingarna gällande nedstängningen av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden. 340 personer kommer att sägas upp. Cirka 25 % av dessa uppsägningar kan hanteras genom pensionsavtal. 100 personer har redan hittat nytt arbete inom Stora Enso eller hos en extern arbetsgivare. Merparten av de anställda kommer att lämna under november.

I april 2021 tillkännagav Stora Enso planer på en permanent nedstängning av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden på grund av den vikande pappersmarknaden. Som ett resultat av förhandlingarna gällande anläggningen i Kvarnsveden kommer massa- och pappersproduktionen att stängas ned permanent den 30 september 2021. Kundservicecentret i Kvarnsveden kommer att stängas ned senast den 31 december 2021. Energiproduktionen kommer att fortsätta vara i drift, dock endast för att producera fjärrvärme och för att värma upp byggnader på anläggningen.
När planerna på nedstängning presenterades i april i år beräknades det att som mest 440 medarbetare skulle påverkas. Till följd av förhandlingarna kommer 340 personer att sägas upp. Cirka 25 % av dessa uppsägningar kan hanteras genom pensionsavtal och 100 personer har redan hittat nytt arbete inom Stora Enso eller hos en extern arbetsgivare. Detta inkluderar medarbetare som kommer att arbeta med den fortsatta energiproduktionen.'Merparten av de anställda kommer att lämna under november.
Stora Enso erbjuder individuellt omställningsstöd till de berörda medarbetarna. Detta omfattar bland annat ekonomiskt stöd för utbildning och flytt vid arbete på annan ort. Medarbetare som vill starta eget företag kommer också att erbjudas ekonomiskt stöd. Stora Enso samarbetar med Borlänge kommun och andra lokala och regionala aktörer genom olika aktiviteter, exempelvis jobbmässor.
Stora Enso har påbörjat ett arbete för att hitta framtida affärsmöjligheter för anläggningen i Kvarnsveden. Processen sker i samarbete med Borlänge kommun och andra regionala och nationella intressenter. Anläggningen i Kvarnsveden har stor potential för framtida användning, en stark industriell infrastruktur, järnvägsförbindelse till Göteborgs hamn, samt anslutning till det statliga elnätet med tillgång till energi och vatten.
Stora Enso fortsätter att producera superkalandrerat papper (SC) i belgiska Langerbrugge och tyska Maxau, samt förbättrat tidningspapper i finska Anjala.
Tidigare pressmeddelanden om planen för anläggningarna i Kvarnsveden och Veitsiluoto:
20 april 2021: Stora Enso inleder plan för att permanent stänga massa- och pappersproduktionen vid bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto (https://www.storaenso.com/sv-se/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2021/4/stora-enso-inleder-plan-for-att-permanent-stanga-massa-och-pappersproduktionen-vid-bruken-i-kvarnsveden-och-veitsiluoto)
17 juni 2021: Stora Enso slutför fackliga förhandlingar i Veitsiluoto (https://www.storaenso.com/sv-se/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2021/6/stora-enso-slutfor-fackliga-forhandlingar-i-veitsiluoto)
1 juli 2021: Stora Enso har avslutat MBL-förhandlingar om nedstängningen av massa- och pappersproduktionen i Kvarnsveden (https://www.storaenso.com/sv-se/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2021/7/stora-enso-har-avslutat-mbl-forhandlingar-om-nedstangningen-av-massa-och-pappersproduktionen-i-kvarnsveden)

För ytterligare information, kontakta:
Agnes Hejll
Presschef
Tel. +46 (0)723 929 888
Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767
 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com (http://www.storaenso.com)

STORA ENSO OYJ

Cision