Stora Enso Oyj: Stora Enso har ingått avtal om att avyttra sin pappersanläggning i Hylte och kommer att avbryta avyttringsprocessen för anläggningen i Anjala

2023-01-27 08:30:00

Stora Enso har ingått ett avtal om att avyttra sin pappersanläggning i Hylte med samtliga dess tillgångar, till Sweden Timber, ett Sverigebaserat företag verksamma inom sågverk och hyvleri. Bolagsvärdet uppgår till cirka 18 miljoner euro. Affären beräknas slutföras under första halvåret 2023. Avseende pappersanläggningen i Anjala i Finland, har Stora Enso beslutat att avbryta avyttringsprocessen.
Avyttringen av anläggningen i Hylte och den avbrutna avyttringen av Anjala avslutar därmed Stora Ensos plan som tillkännagavs i mars 2022, att sälja fyra av företagets fem pappersanläggningar. I linje med företagets strategi fokuserar Stora Enso på långsiktig tillväxt för sina förnybara produkter inom förpackningar, byggnadslösningar och innovationer inom biomaterial.
- Det är glädjande att Sweden Timber kommer att fortsätta tillgodose Hylte-anläggningens papperskunder med avsikten att vidareutveckla verksamheten. När det gäller anläggningen i Anjala har vi kommit fram till att fördelarna med att behålla anläggningen inom koncernen väger tyngre än värdet av de utredda avyttringsmöjligheterna, säger Seppo Parvi, CFO på Stora Enso.
Hyltes årliga kapacitet är 245 000 ton tidningspapper. Baserat på 2021 års siffor förväntas avyttringen minska Stora Ensos årliga omsättning med cirka 90 miljoner euro. Med förbehåll för justeringar på slutdatumet kommer Stora Enso att bokföra en förlust från avyttringen på cirka 35 miljoner euro, utöver en nedskrivning på 19 miljoner euro som gjordes i det fjärde kvartalet 2022, i rörelseresultatet enligt IFRS under första kvartalet 2023, redovisat som en jämförelsestörande post. Transaktionen påverkar inte divisionen Packaging Solutions verksamhet på Hylte-anläggningen för formpressad fiber och biokompositer.
Pappersanläggningen i Anjala, tillsammans med pappersanläggningen i Langerbrugge i Belgien, integrerades i divisionen Packaging Materials den 1 januari 2023. Anläggningen i Anjala samarbetar redan idag med Stora Ensos närliggande anläggning för förpackningsmaterial i Ingerois, genom att utnyttja synergier för råmaterial, och energiförsörjning. Vid anläggningen i Langerbrugge förväntas den pågående förstudien för en potentiell konvertering av en av de två papperslinjerna till en linje för förpackningsmaterial, slutföras under första halvåret 2023.
De bibehållna anläggningarna i Anjala och Langerbrugge kommer att fortsätta med pappersproduktion och leverera till sina respektive kunder. Avtalet om att avyttra Hylte-anläggningen till Sweden Timber har ingen direkt påverkan på produktion eller kundleveranser. Det tidigare offentliggjorda avtalet om att avyttra pappersanläggningen i Maxau i Tyskland till Schwartz Produktion förväntas slutföras i början av året. Avyttringen av pappersanläggningen i Nymölla slutfördes den 2 januari och äganderätten övergick till Sylvamo.
BofA Securities agerade som finansiell rådgivare till Stora Enso i samband med transaktionen.
Om Sweden Timber
Sweden Timber är en svenskägd och växande träindustri. Företaget producerar och säljer högkvalitativa trävaror till byggindustri och trävaruhandel, med kunder på flera exportmarknader. Verksamheten består idag av sågverk och hyvleriproduktion på fyra svenska orter, Malmbäck, Hjortkvarn, Skillingaryd och Mora. swedentimber.se (https://www.swedentimber.se/).
De senaste pressmeddelandena om Stora Ensos pappersanläggningar:

29 mars 2022: Stora Enso planerar avyttring av fyra pappersanläggningar för att fokusera på strategiska tillväxtområden (https://www.storaenso.com/sv-se/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2022/3/stora-enso-planerar-avyttring-av-fyra-pappersanlaggningar-for-att-fokusera-pa-strategiska-tillvaxtomraden)
7 juni 2022: Stora Enso utvärderar konvertering i Langerbrugge för tillväxtmöjligheter inom återvunnet förpackningsmaterial (https://www.storaenso.com/sv-se/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2022/6/stora-enso-utvarderar-konvertering-i-langerbrugge-for-tillvaxtmojligheter-inom-atervunnet-forpackningsmaterial)
13 september 2022: Stora Enso har undertecknat ett avtal om att avyttra sin pappersanläggning i Maxau till Schwarz Produktion (https://www.storaenso.com/sv-se/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2022/9/stora-enso-har-undertecknat-ett-avtal-om-att-avyttra-sin-pappersanlaggning-i-maxau-till-schwarz-produktion)
2 januari 2023: Stora Enso slutför avyttringen av pappersanläggningen i Nymölla till Sylvamo (https://www.storaenso.com/sv-se/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2023/1/stora-enso-slutfor-avyttringen-av-pappersanlaggningen-i-nymolla-till-sylvamo)
För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46722 410 349
För investerarförfrågningar:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 medarbetare och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors (https://www.storaenso.com/sv-se/investors)

STORA ENSO OYJ

Cision