Rapport Massa- och pappersbolaget Stora Enso rapporterar en ökad omsättning som dessutom var högre än vad analytikerna förväntat sig. När det gäller resultatet var det både bättre och sämre än väntat beroende på vilken rad man tittar på. 

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 328 miljoner euro för det första kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 245 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser.

Den operativa rörelsemarginalen blev 14,4 procent, att jämföra med väntade 11 procent.

Resultat före skatt landade på 125 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 208 miljoner euro. I utfallet ingår engångsposter om -126 miljoner euro och i konsensus ingår engångsposter på +5 miljoner euro. Denna avvikelse beror främst på att Stora Enso strax innan rapporten meddelade om en nedskrivning om 127 miljoner euro vilket inte var med i konsensus som sammanställdes tidigare.

Försäljningen uppgick till 2.276 miljoner euro, en ökning med drygt 3 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Här låg snittprognosen på 2.221 miljoner euro.