Rapport Massa- och pappersbolaget Stora Ensos resultat för det andra kvartalet tyngdes av ett svagare resultat än väntat för affärsområdet Consumer Board, konsumentkartong, vars operativa rörelsemarginal kom in på 9,4 procent. Väntat var enligt Inquiry Financials prognossammanställning en marginal på 13,4 procent. Vedbrist, torkan och de pågående skogsbränderna medför ett negativt resultatbidrag om cirka 125 miljoner kr.  

”De högre försäljningspriserna kunde inte helt kompensera för högre rörliga kostnader, främst för skogsråvara, massa, kemikalier och fyllnadsmedel. Produktionsrelaterade utmaningar hos de europeiska bruken påverkade negativt”, skriver bolaget i halvårsrapporten.

Vd Karl-Henrik Sundström styrelserekommendation dock överlag ljust på kvartalet som gått.

”Sex kvartal i följd med ökande omsättning visar att vi har uppnått en nivå av hållbar lönsam tillväxt. Omsättningen ökade med mer än 5 procent under /…/. Det beror främst på fördelaktiga priser och på vår styrning av produktutbudet”, skriver han i rapportens vd-ord.

Affärsområdet Biomaterials, som producerar pappersmassa, slog förväntningarna med 10 procent och stod för det största vinstbidraget med en rörelsemarginal på 26,4 procent.

”Det operativa rörelseresultatet var rekordhöga 109 miljoner euro, en ökning med 47 miljoner, trots underhållsstopp vid Enocellbruket med minskade produktionsvolymer som följd. Betydligt högre massapriser motverkades endast delvis av högre rörliga kostnader och en negativ valutakurseffekt”, förklarar Stora.

Även resultatet för förpackningsverksamheten inom Packaging Solutions var 10 procent högre än analytikerna räknat med.

”Betydligt högre försäljningspriser i de europeiska enheterna och en bra styrning av produktutbudet kompenserar gott och väl för högre fasta kostnader och lägre volymer”, uppger bolaget.

Störst positiv avvikelse visade dock affärsområdet Wood Products, som sysslar med sågade trävaror. Det operativa rörelseresultatet blev 32 procent högre än i Inquiry Financials snittprognos och det bästa resultatet sedan 2007.

”Resultatförbättringen har sin grund såväl i högre priser och ett bättre produktutbud som i strategiska investeringar i sågverket i Murów i Polen och i LVL-enheten (fanerlaminatträ) i Varkaus”, skriver Stora.

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 327 miljoner euro för det andra kvartalet. Väntat var enligt Inquiry Financials sammanställning inför rapporten 338 miljoner euro. Den operative rörelsemarginalen blev 12,3 procent, att jämföra med väntade 12,8 procent.

Stora Enso R handlades några minuter efter börsöppning på fredagen till cirka 152 miljoner kronor, en nedgång med drygt 10 procent för dagen.

Den operativa rörelsemarginalen blev 12,3 procent, att jämföra med väntade 12,8 procent.

Resultat före skatt landade på 257 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 299 miljoner euro, enligt Inquiry Financial.

Försäljningen uppgick till 2 664 miljoner euro för perioden. Här låg Inquiry Financials konsensusprognos på 2 645 miljoner euro.

Stora Ensos resultat för det andra kvartalet påverkades negativt av flera faktorer av temporär karaktär. Hit räknas en brist på ved, underhållsstopp och ”produktionsutmaningar”.

Det sade vd Karl-Henrik Sundström vid fredagens rapportpresentation.

”Vi har haft två incidenter vid anläggningen i Skoghall och en incident vid Imatra”, sade han och summerade kostnaden för dessa till 8 miljoner euro, motsvarande drygt 80 miljoner kr.

”Problemen är åtgärdade och kommer inte ha någon effekt under kommande kvartal”, sade finanschef Seppo Parvi.

Därtill stod den fortsatta vedbristen, som först uppkom under den blöta vintern och sedan fortsatt i spåren av torkan och de pågående skogsbränderna, för ett negativt resultatbidrag om 12 miljoner euro, cirka 125 miljoner kronor, lika mycket som ökade kostnader för underhållsstopp.

”Av dessa totalt 32 miljoner euro drabbar 12 miljoner euro affärsområdet Consumer Board”, sade vd:n.