Rapport Stora Ensos operativa rörelseresultat mer än halverades under det fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. Men utdelningen behålls på samma nivå. 

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 112 miljoner euro för det fjärde kvartalet (271). Enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser väntades i genomsnitt 151 miljoner euro.

Bolagets egen prognos från niomånadersrapporten löd på ett operativt rörelseresultat om 100-180 miljoner euro för det fjärde kvartalet.

Den operativa rörelsemarginalen blev 4,6 procent (10,2), att jämföra med väntade 6,3 procent.

Resultat före skatt landade på 646 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 104 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

I utfallet ingår en uppskrivning av skogstillgångarnas värde om 600 miljoner euro, något som inte fanns med i genomsnittsestimatet.

Försäljningen uppgick till 2.411 miljoner euro för perioden. Här låg snittprognosen på 2.406 miljoner euro.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:50 euro per aktie för 2019 (0:50). Väntat var 0:50 euro per aktie.

Osäkra utsikter för 2020

Stora Enso räknar med att det operativa rörelseresultatet för det första kvartalet 2020 ska hamna i intervallet 90-200 miljoner euro.

Den negativa effekten av de pågående strejkerna i Finland, som för närvarande uppskattas bli tre veckor långa, inkluderas i prognosen.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Den totala effekten av underhållsstopp uppskattas bli ungefär 60 miljoner lägre än i det fjärde kvartalet 2019 och 10 miljoner lägre än i det första kvartalet 2019.

För helåret 2020 konstaterar Stora Enso att ”ett dämpat och varierande affärsklimat orsakat av geopolitisk osäkerhet” väntas påverka bolaget.

Den minskade efterfrågan på papper i Europa kommer ”att hålla i sig” och efterfrågan på bolagets produkter i övrigt väntas vara ”fortsatt varierande”.

Stora Enso varnar också för att den milda nordiska vintern skulle kunna påverka avverkning och transport av virke

”vilket i sin tur kan inverka på tillgången av råmaterial och i så fall öka kostnaden för skogsråvara för de nordiska bruken”.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.