Rapporter Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 355 miljoner euro för fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade förväntat sig ett resultat på 419 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Den operativa rörelsemarginalen blev 12,4 procent, att jämföra med väntade 14,5 procent.

Resultat före skatt landade på 666 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 413 miljoner euro.

Försäljningen uppgick till 2 864 miljoner euro. Här låg snittprognosen på 2 893 miljoner euro.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,60 euro per aktie för helåret 2022. Väntat var 0,58 euro per aktie.

Stora Enso räknar med att det operativa rörelseresultatet för 2023 kommer att bli lägre för helåret 2023 än för helåret 2022, då det uppgick till 1 891 miljoner euro.

Stora Enso går in i det nya året med en svag marknad och ett tryck på rörliga kostnader som förväntas vara mer utmanande 2023 än 2022, vilket tynger årets resultat, skriver bolaget.

”Den stora makroekonomiska osäkerheten och det fortsatt svaga konsumentförtroendet, vilket resulterar i lägre konsumtion hos hushållen, kommer att fortsätta att påverka negativt, i synnerhet för efterfrågan på wellpappråvara”, skriver Stora Enso.

Den lägre efterfrågan inom byggsektorn förväntas särskilt påverka efterfrågan på sågade trävaror.

”Jämfört med 2022 förväntas koncernens marginaler pressas av ökande kostnader, särskilt när det gäller energi, trä, kemikalier och logistik. För att hantera volatiliteten ses de rörliga kostnaderna kontinuerligt över och förberedande åtgärder vidtas för att vara beredd att reagera på fluktuationer i efterfrågan med förstärkt kostnadskontroll”, skriver Stora Enso.

Andra åtgärder som prissättning, flexibilitet i produktmixen, kapacitets- och lagerhantering samt inköp och logistik finns på plats.