Rapport Massa- och pappersbolaget Stora Enso redovisar en vinst som var klart högre än väntat. Även utdelningen blir högre än väntat. 

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 426 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 360 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser.

Den operativa rörelsemarginalen blev 15,7 procent, att jämföra med väntade 14,6 procent.

Resultat före skatt landade på 793 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 324 miljoner euro.

Försäljningen uppgick till 2.719 miljoner euro. Här låg snittprognosen på 2.462 miljoner euro.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:55 euro per aktie för helåret 2021. Väntat var 0:43 euro per aktie.