Aktie Stora Enso höjer sin prognos för det operativa rörelseresultatet för 2022 på grund av "fortsatt starka marknadsförhållanden". Det framgår av ett pressmeddelande.

Stora Enso spår nu att det operativa rörelseresultatet för 2022 kommer bli högre än helåret 2021, då resultatet landade på 1.528 miljoner euro. Tidigare prognos var ett resultat ungefär i linje med 2021.

Enligt Infronts senaste estimatuppdatering, daterad den 12 maj, hade analytikerna i genomsnitt räknat med ett operativt rörelseresultat på 1.772 miljoner euro för 2022. Prognosen baserar sig på nio analytikerprognoser.

”Den starka underliggande efterfrågan och kommersiella drivkraften har fortsatt inom alla sex divisioner och geografier. Alla divisioner fortsätter att vara fullbokade och det råder fortfarande en snäv balans mellan utbud och efterfrågan i många produktkategorier. Det andra kvartalet inleddes med höga försäljningspriser vilka har fortsatt att mildra inflationstrycket”, uppger Stora Enso.