STORA ENSO: FÖRESLÅR KARI JORDAN TILL NY STYRELSEORDFÖRANDE

2023-01-30 08:17:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stora Ensos nomineringsråd föreslår att nuvarande styrelseledamot Kari Jordan väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman 2023.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nuvarande styrelseordförande Antti Mäkinen föreslås till omval som ordinarie ledamot, liksom nuvarande styrelsemedlemmarna Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Helena Hedblom, Christiane Kuehne, Richard Nilsson och Hans Sohlström. Hock Goh har meddelat att han inte ställer upp för omval och nomineringsrådet föreslår att Astrid Hermann väljas in.

Astrid Hermann är ekonomichef för koncernen Beiersdorf, ett tyskt globalt bolag verkande inom industrin av produkter för hud och personlig vård. Innan sin nuvarande position har Astrid Hermann fungerat inom olika poster med ansvar för finansiella roller på Colgate-Palmolive och på The Clorox Company. Hon är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare och hon äger för tillfället inga aktier i Stora Enso.Direkt-SE