Aktie Massa- och pappersbolaget Stora Enso väntas rapportera en rejäl vinstnedgång för det första kvartalet, jämfört med samma kvartal i fjol.

Förklaringen är i första hand en fortsatt allmän cyklisk avmattning, i kombination med flera strejker i Finland, skriver SEB i en analysuppdatering.

Även Kepler Cheuvreux ser negativt på det första kvartalet.

”Till följd av pressade priser på massa och papper, 60 miljoner euro påverkan från planerat underhåll och 20 miljoner euro i påverkan från strejken i Finland, bedömer vi att resultatet för det första kvartalet kommer att vara relativt svagt”, skriver mäklarfirman.

Stora Enso har inte officiellt kommenterat hur bolaget påverkas av covid-19-pandemin. I samband med att bokslutet presenterades i slutet av januari spådde bolaget dock ett operativt rörelseresultat i det breda intervallet 90 till 200 miljoner euro, vilket inkluderade en bedömning av effekterna av de då pågående strejkerna i Finland.

Enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser väntas nu i genomsnitt ett operativt rörelseresultat om 134 miljoner euro (324) och intäkter på 2.362 miljoner euro (2.635).

Fokus ligger till stor del på vad bolaget kan säga om utvecklingen under det andra kvartalet och resten av året.

SEB räknar med en fortsatt vinstnedgång i takt med att covid-19 sätter avtryck i leveransvolymerna. Särskilt träprodukter och papper tros visa klart lägre volymer, medan förpackningssegmenten kan komma undan med mindre nedgångar. Priserna väntas dock generellt vara någorlunda stabila.

Rapporten väntas på tisdagen 21 april.