I annonssamarbete med FLEXIWAGGON

ANNONS För att möta transportbranschens stora förändringar möjliggör Flexiwaggon både hållbara och ekonomiska godstransporter. Efter en order från det österrikiska transportföretaget CRD genomför de nu en nyemission för att säkra sin leveransförmåga på marknaden. 41% av emissionen är garanterad.

Att Flexiwaggon är ett innovativt skandinaviskt företag blev tydligt då de i år tilldelades priset Scandinavian Business Awards, för att deras idé inom intermodala transporter är banbrytande. Utmärkelsen ges ut av affärsmagasinet EU Business News och delas ut till ledande företag och individer som visat på enastående prestationer.

– Vi expanderar nu vår verksamhet i USA genom ett nytt bolag som ska hjälpa hamnen i Los Angeles att flytta 300 000 containrar per år för att frigöra yta. Utöver dessa har vi fått en framtida förfrågan på att flytta totalt 6 miljoner containrar per år för samma bolag. Det är en stor möjlig kommande affär för företaget som vi med glädje tar oss an, säger Jan Eriksson, innovatör och vd på Flexiwaggon.

Förutom att Flexiwaggon säkrat ordar såsom projektet i Los Angeles, har de även tecknat avtal med GISAB för vagnproduktion i Europa, SSAB för leverans av stål, samt knutit upp partners med specialistkompetenser inom försäljning och marknadskommunikation. Dessutom har en ny ledningsgrupp etablerats med representanter för biltestindustri, industriproduktion och försäljning.

Läs Flexiwaggons memorandum här

– Vi har påbörjat språnget mot full produktion efter en order från CRD, ett österrikiskt transportbolag, om totalt 46 vagnar. Vi har slutit ett exklusivitetsavtal med CRD för Europa, där de har fått ett territorium om sex länder. Vår vision om att flytta över godstransporter från väg till järnväg för en mer hållbar, transportekonomisk och säker transportnäring är snart förverkligad, säger Jan Eriksson.

Läs mer om Flexiwaggons nyemission här

Den stora satsningen har lönat sig och läget har sällan varit mer gynnsamt för Flexiwaggons transportlösning, som utöver projekten i Österrike och USA har fått förfrågningar från verksamheter i bland annat Norge och Polen. För att förverkliga sina framtidsplaner gör bolaget nu en nyemission.

– Nyemissionens syfte är att att ta vara på det fönster och de affärsmöjligheter som öppnats, samt säkra vår leveransförmåga till marknaden där det finns en tydlig efterfrågan, säger Jan Eriksson.

Läs mer om Flexiwaggon här

unnamed (2)

Flexiwaggons unika järnvägsvagn kombinerar fördelarna som finns inom respektive väg- och järnvägsburen transport. Jämfört med traditionella godstransporter är innovationen snabbare, billigare, säkrare, mer energieffektiv och mer miljövänlig då den reducerar utsläppen väsentligt.

Av: Flexiwaggon

Detta är en annons från Flexiwaggon och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.