Aktie Trelleborg genomför organisationsförändringar i syfte att fokusera koncernen på utvalda segment och samtidigt synliggöra områden där förbättring av lönsamheten måste ske.

I samband med förändringen görs också ej kassapåverkande nedskrivningar av sysselsatt kapital om 3.200 miljoner kr, vilket kommer att redovisas i Trelleborgs rapport för det fjärde kvartalet 2019. Den största delen av nedskrivningen avser immateriella tillgångar, däribland goodwill-poster, enligt Trelleborg.

”Vi sätter nu ett starkare fokus på våra strategiskt välpositionerade affärer. Det handlar om fortsatt utveckling och investeringar i såväl organisk tillväxt som olika slags tilläggsförvärv, som på olika sätt kan komplettera och stärka våra positioner inom utvalda segment. Parallellt pågår en intensiv strategisk översyn av de enheter som kommer att ingå i Verksamheter under utveckling. Jag vill vara tydlig med att vi ställer krav på att lönsamheten ska förbättras betydligt inom en 12-24-månadersperiod för att dessa verksamheter ska ingå i koncernen. Under tiden förbättringsarbetet pågår kommer vi kontinuerligt utvärdera olika strukturella alternativ”, kommenterar vd Peter Nilsson.

Följande affärsområden kommer att ingå i den nya organisationen:

Trelleborg Industrial Solutions med fokus på polymerbaserade nischapplikationer och infrastrukturprojekt

Trelleborg Sealing Solutions med fokus på polymerbaserade tätningslösningar

Trelleborg Wheel Systems med fokus på däck till off-highwayfordon

Trelleborg Coated Systems och Trelleborg Offshore & Construction upphör som affärsområden.

Trelleborg Industrial Solutions kommer framöver att bestå av befintlig verksamhet, Trelleborg Coated Systems verksamhet för belagda vävar samt Trelleborg Offshore & Constructions verksamhet för marina lösningar och infrastrukturprojekt. I samband med förändringarna flyttas viss verksamhet från Trelleborg Industrial Solutions till Verksamheter under utveckling.

Efter omorganisationen och baserat på senaste 12-månadersperioden var Trelleborg Industrial Solutions årliga försäljning cirka 10.800 miljoner kr med en rörelsemarginal om cirka 11 procent.

Trelleborg Sealing Solutions berörs inte av organisationsförändringarna.

Trelleborg Wheel Systems påverkas endast marginellt av att dess verksamhet för cykeldäck överförs till Verksamheter under utveckling.

Det nya rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling kommer att bestå av:

Trelleborg Coated Systems verksamhet för tryckdukar

Trelleborg Offshore & Constructions olja- & gasverksamhet

Trelleborg Industrial Solutions svenska och estniska verksamheter för formgodskomponenter

Trelleborg Industrial Solutions tjeckiska verksamhet för formgodskomponenter och tekniska gummiprodukter samt Trelleborg Wheel Systems verksamhet för cykeldäck

Svag lönsamhet

Verksamheter under utveckling omsatte de senaste 12 månaderna cirka 3.900 miljoner kr med svag lönsamhet. Respektive verksamhet kommer att drivas självständigt och rapportera till Trelleborgs ekonomi- och finanschef, Ulf Berghult, som kommer att vara övergripande ansvarig för Verksamheter under utveckling.

Nedskrivningarna på 3.200 miljoner kronor är relaterade till Verksamheter under utveckling och är en följd av tillgångarnas bedömda framtida resultatutveckling, och ska ses mot bakgrund av det uppskattade marknadsvärdet. Till följd av den nya organisationsstrukturen kommer omstruktureringskostnaderna öka med cirka 50 MSEK, fördelat på 2019 och 2020.

”Med den rådande konjunkturutveckling vi ser för Verksamheter under utveckling måste vi göra nedskrivningar som kommer att påverka resultatet med 3.200 miljoner kronor. Detta ska dock inte hindra koncernen att göra fortsatta investeringar och tilläggsförvärv”, kommenterar Ulf Berghult, ekonomi- och finanschef för Trelleborg.

 

Ändrar inte utdelningen

Trelleborgs styrelse avser att föreslå en utdelning för 2019 på samma nivå som för 2018, det vill säga 4,75 kr per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande i vilket Trelleborg berättar om en omorganisation och nedskrivning om totalt 3,2 miljarder kronor.

”Styrelsen har beaktat dagens kommunicerade förändringar och anser att de inte påverkar koncernens utdelningskapacitet. Med den information som finns tillgänglig idag avser styrelsen föreslå årsstämman en oförändrad utdelning för verksamhetsåret 2019, det vill säga 4,75 kr per aktie”, skriver bolaget.

 

 

Börsen
Chefsstrategen om börsfallet"Köparna finns kvar i marknaden"
Börsen
Kraftigt fall på börsenSämsta börsdagen i år
SPAC
Här är Bengt Barons nya SPAC-bolagSka ta in 1 miljard i samband med noteringen
Aktie
Razzia mot Oscar Properties kontorMisstanke om insiderbrott
Notering
Oatly siktar på värdering upp till 10 miljarder dollarSka noteras på Nasdaq i New York
Foto: Copyright (c) 2017 Myimagine/Shutterstock. No use without permission.
Aktier
Här är Swedbanks nya sektorfavoriterKastar ut två aktier och tar in två nya
Rapport
Fritidstrenden gynnar Kabe
Konjunktur
Nordea varnar för överhettning i svensk ekonomi"Lättare att sjösätta stimulanser än att ta tillbaka dem"
11/5
Trading Direkt: "Överilad inflationsoro"
Foto: Copyright (c) 2020 Pravinrus/Shutterstock. No use without permission.
Bostad
SBAB: Amorteringskravet stoppar bostadsköp för tiotusentals ungaMen lägre kalkylränta kan underlätta
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens köprekar
Foto: Janerik Henriksson/TT
Aktie
Grundare storsålde i EvolutionFaller tungt på börsen
Placera
Strategen: Två skeenden som kan få börsen på fall
Aktie
SSAB: Industrivärden sålde hela innehavet
Rapport
Paradox minskade omsättningen 9 procentRörelsevinsten sjönk 44 procent
Rapport
Minskad vinst för Sweco
Aktier
Förvaltarens två nya köp
Insiders
Insiders som handlat med aktier efter rapporterna
Krönika
Hernhag: Utdelningsbombmattans återkomst
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Analys
Analytiker: Storytel kan nå helårsmålen
Analyser
Här är måndagens köprekar
Räntan
Riksbanken: Fortsatt expansiv penningpolitik nödvändig
Aktietips
Tre köptips från BörsveckanOch några aktier du kan vänta med
Aktietips
Di: Köp Proact efter rapportraset
Bostad
Rekordfå tror på bopristappLägsta andelen i boprisindikatorns historia