I annonssamarbete med ORGANOCLICK

ANNONS 2019 var året det på allvar tog fart för OrganoClick. Det svenska First Northlistade miljöteknikföretaget har utvecklat en unik metod att med fiberkemi, producera miljövänliga material som kan ersätta plastmaterial och giftiga kemikalier.

– Under 2019 nådde vi en omsättning om 85 miljoner kronor och närmar oss snabbt ett positivt EBITDA-resultat, säger Mårten Hellberg, vd och medgrundare av OrganoClick. 

Året gav även flera nya affärsavtal inom OrganoClicks samtliga segment. Liksom flera nya institutionella ägare som Fjärde AP-Fonden, Handelsbanken Fonder, Länsförsäkringar fonder och finska Aktia Fonder vilka deltog under hösten i en riktad emission om 90 miljoner kronor.

– I dag är vi ett välkapitaliserat bolag med en stark balansräkning och en välfylld kassa. Trots Covid-19 så kan 2020 bli ett riktigt intressant år. Målet är att minst fördubbla 2018 års omsättning på 78 miljoner kronor till 2021, säger Mårten Hellberg.

Grunden till OrganoClick lades när forskarna Armando Córdova, professor i organisk kemi och Jonas Hafrén, docent i trävetenskap, 2006 kom i kontakt med den då 26 årige civilingenjören, ekonomen och landslagskanotisten Mårten Hellberg. Basen för verksamheten är material som utvecklats från cellulosafibrer vilkas egenskaper förändrats genom att ”klicka” på funktionella organiska molekyler till ytan på fibrerna. Därav företagets namn. 

2012 presenterades den första produkten, det miljöklassade röt- och flamskyddade trämaterialet OrganoWood. Lanseringen skedde i samarbete med Bergs Timber, störst i Sverige på traditionellt tryckimpregnerat trä. OrganoWood säljs nu i hela Norden och kommer i år att lanseras i Tyskland och Italien.

Strax därefter lanserades en ny textilimpregneringsteknik där fluorkarboner (PFAS) ersatts med en biologiskt nedbrytbar textilimpregnering som i dag säljs under varumärket OrganoTex. Parallellt pågick utvecklingen av nya bindemedel och biokompositer som syftade att ersätta plastmaterial och plastpolymerer inom olika industrisegmentet. 

Bolagets biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel har börjat ersätta plastbindemedel inom nonvowen textil. Därmed kan mängden mikroplaster som hamnar i haven reduceras väsentligt. Det ligger helt i linje med det EU-direktiv som kom 2019 om utfasning av ett antal plastartiklar avsedda för konsumentmarknaden. 

– Det här blir ett glödhett område där vi med våra biokompositer och bindemedel som ersätter plaster får en guldsits. Marknaden för bindemedel för nonwoven är värd cirka 3–4 miljarder kronor. Vi är unika inom detta område och har redan 10 års erfarenhet, en intrimmad produktions- och säljapparat och ett fortsatt starkt fokus på utveckling, avslutar Mårten Hellberg.

Fakta OrganoClick

  • Adress: Linjalvägen 9,187 66 Täby
  • Telefon: 08 674 00 80
  • Webbsida: www.organoclick.com
  • E-post: info@organoclick.com