Stoppet kan höja elpriset

Publicerad 2012-12-07 12:23

Elpriset Stoppet av reaktor 2 i Oskarshamns kärnkraftverk göra elen dyrare i vinter. Kommer det en köldknäpp kan elbrist trycka upp priset, är farhågan.

För bara en vecka sedan väntades samtliga svenska kärnkraftverk att inom kort gå med full effekt för första gången på flera år och därmed minska risken för stora prishöjningar på el under vintern. Stoppet av reaktor 2 i Oskarshamn minskar förhoppningarna.

– Alla störningar i grundproduktionsverken, dit kärnkraften hör, får betydelse. En normal vinterdag blir effekten inte så stor men ju kallare det blir, desto större betydelse, säger Anders Engkvist, analyschef på elhandelsbolaget Bixia.

Samtidigt är läget bättre än de senaste vintrarna. Vattenkraftverkens magasin är välfyllda och lågkonjunkturen i Europa håller konsumtionen nere.

Men om vi får en vinter lik den 2009/2010 ökar förstås betydelsen av ett sådant här bortfall.

– I ett sådant läge är man ju väldigt nära taket av vad vi klarar av att producera och leverera och då får ett sådant här bortfall väldigt stor betydelse. Men en normal vinter har det relativt liten betydelse, säger Engkvist som är förvånad över att kärnkraftverket inte lyckades möta Strålsäkerhetsmyndighetens krav.

– De har vetat om att de ska förnya ett tillstånd och att de har ögonen på sig och ändå har de inte lyckats. Det kan jag tycka är litet konstigt.

Myndigheterna stoppade i går driften av reaktor 2 i Oskarshamn på grund av brister i ”väsentliga säkerhetsfunktioner”.