Elmarknaden Vattenfall förlänger stoppet på Ringhals 4 till den 31 januari 2023, rapporterar Reuters. Det är två månader senare än vad som tidigare meddelats. Stoppet kan enligt analytiker leda till "extrema effekter" på elmarknaden. 

Reaktor 4 är sedan i mitten av augusti avställd för årligt underhåll och bränslebyte. Vid uppstarten upptäcktes ett fel i en av anläggningens större komponenter som kräver omfattande reparation.

Vattenfalls besked var då att återstarten försenades till 30 november. Men nu har alltså stoppet förlängts till den 31 januari. 

Det innebär också att elproduktionen från reaktorn uteblir under de kalla december och januarimånaderna vilket kan lyfta elpriset ytterligare. 

”Det här förvärrar en redan svår energisituation i södra Sverige. Om vi får en kall vinter kan detta leda till extrema effekter på marknaden eftersom det är svårt att ersätta denna produktion”, säger energianalytikern Tor Reier Lilleholt på norska Volue till Reuters.