Börsen Handeln med Stockwiks aktie handelsstoppades på Stockholmsbörsen på onsdagseftermiddagen. Handeln återupptas dock klockan 16.05.

Det framgår av ett meddelande från Nasdaq.

Aktien var vid tiden för handelsstoppet ner 1,5 procent till 52,20 kr.

Efter stoppet har Stockwik aviserat ett förvärv samt släppt preliminära siffror för det andra kvartalet.

Förvärv för 80 miljoner

Stockwik Förvaltning har ingått ett villkorat avtal om att köpa Run Communications, ett bolag inriktar på drift av IT-infrastruktur, privata och publika molntjänster samt konsulttjänster. Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionen sker till en total köpeskilling om 80 miljoner kr, varav 64 miljoner erläggs kontant, 10 miljoner genom en revers och 6 miljoner genom en riktad nyemission till säljarna.

Växt i snitt 7 procent per år

Run har under de senaste tio åren växt med i genomsnitt 7 procent per år och har under de senaste tre åren uppvisat en genomsnittlig tillväxt på 9 procent per år. Runs nettoomsättning uppgår på en rullande tolvmånadersbasis per 30 juni i år till 43,8 miljoner kr med ett ebitda-resultat om 12,9 miljoner.

Med Run medräknat bedöms Stockwikkoncernens ebitda-resultat uppgå till 64,0 miljoner kr och nettoomsättning till drygt 500 miljoner räknat som historiska rullande tolv månader per den 30 juni 2020 i den nu befintliga koncernstrukturen.

I samband med förvärvet bolaget gett Pareto Securities i uppdrag att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 miljoner kr. Den förväntade nettolikviden från obligationsemissionen avses användas för att refinansiera existerande förvärvsfaciliteter, finansiera kontantdelen av förvärvet samt för att finansiera generella bolagsändamål.