Stockpicker: Peptonic Medical: Stockpicker intervjuar Erik Sundquist, VD Peptonic Medical

2023-01-18 13:45:00

Stockpicker fick en pratstund med Erik Sundquist, VD för Peptonic Medical. Peptonic genomför just nu en nyemission på cirka 68 MSEK och vi frågar bl.a. vad likviden ska användas till.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag har en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik från Chalmers. Jag har arbetat inom medtech i drygt 20 år och dessförinnan var jag verksam inom livsmedelssektorn under 5 år.

Bodde bland annat 10 år i Hong Kong och byggde upp affär och organisation för dåvarande svenska Q-Med i Asien. Flyttade hem med familjen för några år sedan och arbetade då bland annat som deltidskonsult till Peptonic innan jag i april 2021 gick in som VD. 

Kan du beskriva Peptonic Medical och Er verksamhet för Stockpickers läsare? 

Peptonic är en svensk start up inom Femtech som utvecklar och säljer produkter för förbättrad kvinnohälsa. Vi har idag två affärsområden. ”Medical Consumer”, som utgör bolagets kärnaffär, och erbjuder kliniskt bevisad intim egenvård. En användare av våra produkter inom affärsområdet skall kunna diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd inom intimhälsa. Vårt andra affärsområde, ”Lifestyle Consumer”, har en kärnaffär som erbjuder hållbara mensprodukter. 

---

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 68 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till? 
 
Vi skall fortsätta utveckla produktportföljen till att bli en ledande aktör inom kliniskt bevisad intim egenvård. Vidare för att öka marknadsföringen, stärka organisationen, fortsatt produktutveckling samt betala av tidigare skulder.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Peptonic Medical? 
 
Riktning. Skall jag välja ett ord är det riktning. Sedan säljstarten i juli 2018 har Peptonics försäljning vuxit snabbt. Parallellt har Peptonic haft ett växande negativt resultat. Under 2022 har ett trendskifte inträffat där försäljningen fortsatt växer snabbt men där resultatet förbättras. Trendskiftet är ett resultat av det strategiskifte bolaget beslutade 2022.

Position. Vill också nämna position. Bolagets produktportföljsbygge med kliniskt bevisad intim egenvård svarar upp mot ett tydligt behov och en tydlig samhällstrend, Peptonic är bra positionerade och växer.
Kredibilitet. FN har valt ut Peptonic. Allt fler partners väljer Peptonics produkter. Resultatet blir ett växande förtroende, ökad kredibilitet och en fortsatt växande affär.

Hela intervjun och övrigt material hittas på Stockpickers sajt via direktlänken
https://www.stockpicker.se/home/intervjuer/stockpicker-intervjuar-peptonic-medical och på www.stockpicker.se

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

MFN