Stockmann Oyj Abp: Kammarrätten har gett sin dom i tvisten mellan Stockmann och Skatteverket i Sverige

2022-09-12 08:00:00

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 12.9.2022 kl. 9.00 EET

Kammarrätten i Göteborg har den 8 september 2022 gett sin dom i tvisten mellan Stockmann och Skatteverket i Sverige gällande beskattningen av Stockmanns dotterbolag Stockmann Sverige AB:s rätt att dra av ränteutgifter under åren 2013-2016 för ett lån som lyftes för förvärvet av AB Lindex.

Enligt beslutet upphäver kammarrätten de tidigare domstolsbesluten och bifaller Stockmanns överklagande samt fastställer att Stockmann Sverige AB har rätt till avdrag för ränteutgifter, vilket motsvarar en lägre skattekostnad på ca 20 miljoner euro under åren 2013-2016.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Cision