STOCKMANN: LÄTTADE RESTRIKTIONER LYFTE LINDEX FÖRSÄLJNING 1 KV

2022-04-29 07:20:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lindex, som ägs av finländska Stockmann, redovisar en omsättning på 134 miljoner euro för det första kvartalet 2022 (98,7).

Bruttomarginalen var 64,4 procent (64,7), medan rörelseresultatet kom in på 5,5 miljoner euro (-13,0).

Försäljningen i de fysiska butikerna ökade med 47,6 procent på grund av lättade covid-19-restriktioner jämfört med samma period året innan. Näthandeln stod för 23,6 procent av den totala omsättningen under kvartalet.Direkt-SE