STOCKMANN: BÄTTRE OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR LINDEX 4 KV

2022-02-25 07:28:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lindex, som ingår i finländska Stockmann-koncernen, redovisar en omsättning på 178 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2021 (140).

Bruttomarginalen var 64,6 procent (66,1).

Det justerade rörelseresultatet blev 24,3 miljoner euro (14,9).

Försäljningen i de fysiska butikerna ökade med 29 procent jämfört med samma period året innan. Näthandeln ökade med 12 procent och stod för 19,8 procent av den totala försäljningen.

Lindex hade en svagare bruttomarginal på grund av ökade fraktkostnader och valutakurseffekter. Detta kompenserades dock delvis av mindre nedsatta priser.

Som helhet hade Stockmann en omsättning på 278 miljoner euro under det fjärde kvartalet (232).

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 29,6 miljoner euro (-3,3).

Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning utdelas för 2021.Direkt-SE