PM DETTA HÄNDER MÅNDAG 3 APRIL

2023-03-31 15:11:59

STÄMMOR

- Bonava, Neodynamics (extra), Norrhydro, Rovio, Volvo CarsEMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Eurocon: acceptperiod i Rejlers bud väntas avslutas omkring 3 april

- Gomspace: teckningsperiod i företrädesemission inleds (avslutas 19 april)

- Hybricon: teckningsperiod i företrädesemission inleds (avslutas 19 april)

- Learning 2 Sleep: första dag för handel utan rätt erhålla teckningsrätter i företrädesemission


EXKLUSIVE UTDELNING

- NCC (3:00 SEK)ÖVRIGT BOLAG OCH BÖRS

- Börs: börserna i Fastlandskina stängda


MAKROSTATISTIK

- Japan: industri-PMI (def) mars kl 2.30

- Kina: Caixin industri-PMI mars kl 3.45

- Indien: industri-PMI mars kl 7.00

- Ryssland: industri-PMI mars kl 8.00

- UC: företagskonkurser kl 8.00

- Silf/Swedbank: industri-PMI mars kl 8.30

- Fordon: Mobility Sweden fordonsregistreringar kl 9.00

- Spanien: industri-PMI mars kl 9.15

- Italien: industri-PMI mars kl 9.45

- Frankrike: industri-PMI (def) mars kl 9.50

- Tyskland: industri-PMI (def) mars kl 9.55

- EMU: industri-PMI (def) mars kl 10.00

- Storbritannien: industri-PMI (def) mars kl 10.30

- Danmark: industri-PMI mars kl 11.00

- AF: veckostatistik kl 12.00

- Brasilien: industri-PMI mars kl 15.00

- USA: industri-PMI (def) mars kl 15.45

- USA: ISM industri-PMI mars kl 16.00

- USA: byggproduktion februari kl 16.00


CENTRALBANKER

- BOJ: Tankan 1 kv kl 1.50Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt