Notering Spac-bolaget Aligros aktie handlades nära teckningskursen i premiärhandeln på onsdagen. 

Några minuter efter börsöppning handlades aktien för 99,40 kronor, det vill säga strax under teckningskursen på 100 kronor. 

Aktieerbjudandet fulltecknades inför dagens premiär på Stockholmsbörsen.

”Intresset för erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige. Genom utfallet av erbjudandet kommer bolaget tillföras cirka 6.300 nya aktieägare”, skrev Aligro i ett pressmeddelande sent på tisdagen där den exakta teckningsgraden dock inte angavs.

De nyemitterade aktierna tillför bolaget 1,0 miljarder kronor. Bolagets sponsorer har förvärvat aktier till ett värde av 85 miljoner kronor, cirka 8,5 procent av erbjudandet. Det innebär att sponsorerna totalt kommer att äga 27 procent av aktierna och rösterna efter erbjudandet.

Förvärvsbolagets namn är Aligro Planet Acquisition Company (APAC).

”Det är både glädjande och hedrande att så många, stora och små, investerare gett oss förtroendet att göra något bra och värdefullt av deras kapital. Nu börjar det verkliga jobbet, det som driver vårt team och som är verkligt värdebyggande. Att prata med bolag som vill ta nästa steg i utvecklingen är det vi inom APAC kan och brinner för”, säger Hans Eckerström som är initiativtagare och investeringschef för bolaget.

Syftet är att genomföra ett så attraktivt förvärv som möjligt inom 24 månader från första dag för handel, för att på så vis ta ett onoterat bolag till börsen utan att genomgå en traditionell börsnoteringsprocess. Målet är att hitta ett bolag med stark ESG-profil inom något av de definierade huvudtemana digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion och grön teknik.