Aktie Teckningskursen i den riktade nyemission som Stillfront aviserade efter börsstängning på onsdagen med anledning av förvärvet av mobilspelstudion Jawaker blev 63:60 kronor per aktie.

Därmed tillförs Stillfront 1 miljard kronor före avdrag för kostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen var riktad till ett antal svenska och internationella institutionella investerare inklusive Stillfront största aktieägare Laureus.

Stillfront har förvärvat mobilspelstudion Jawaker för en total initial köpeskilling om 205 miljoner dollar.

Av den initiala köpeskillingen om 205 miljoner kronor betalas 74 procent kontant och 26 procent betalas med nyemitterade aktier.

Vissa säljare kan komma att erhålla en kontant tilläggsköpeskilling om upp till 20 miljoner dollar om Jawaker når vissa ebit-mål avseende 2021, heter det.

Jawaker har sitt huvudkontor i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten och förväntas omsätta cirka 270-310 miljoner kronor 2021 ett justerat rörelseresultat om cirka 180-210 miljoner kronor.

”Stor internationell potential för Jawaker”

Stillfronts senaste förvärv, mobilspelstudion Jawake, har majoriteten av sina intäkter i MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika). Jawaker beskrivs som en ledande och mycket lönsam spelstudio som innehar en av de största klassiska PvP-spelapplikationerna (spelare mot spelare) i världen. Jawaker-applikationen utgör en enda hub för mer än 30 spel och möjliggör för användare att spela, interagera med vänner, bli medlem i klubbar samt socialisera.

”Strategin med en applikation sammanför ett stort antal spelare inom ett ekosystem, vilket möjliggör för korsvis marknadsföring mellan titlar inom applikationen och stärker lojaliteten. Idag spelar mer än 50 procent av Jawakers användare två eller fler olika spel inom applikationen varje vecka. Den framgångsrika strategin med en applikation underlättar framtida korsmarknadsföring och bidrar till Stillfronts strategiska initiativ att bibehålla mer trafik inom Stillfronts egna ekosystem”, skriver Stillfront i pressmeddelandet.

Mot bakgrund av Stillfronts erfarenhet av att marknadsföra helägda Babils spel, ser bolaget en stor potential att öka investeringarna i marknadsföring för kundanskaffning i MENA-regionen samt arabisktalande användare världen över.

”Jawakers regionala expertis i MENA-regionen kompletterar Babils både vad avser genrekunskap, lokal räckvidd och intäktsmodellsperspektiv, vilket möjliggör vidare synergier och skalningsfördelar för Stillfronts titlar i MENA-regionen”, skriver bolaget.

Stillfront ser vidare en stor potential att skala upp Jawakers spel internationellt i västerländska länder samt den indiska subkontinenten.