Stillfronts vd Jörgen Larsson.

Aktie Stillfront överväger en avveckling av sin verksamhet i Bangladesh, som bedrivs genom Ulka Games, efter att landets myndigheter inlett en utredning avseende påstådd "gambling"-verksamhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

”De ekonomiska konsekvenserna av ett potentiellt beslut att avveckla verksamheten i Bangladesh är icke-väsentliga för koncernen”, skriver Stillfront i ett pressmeddelande.

Under de första nio månaderna av 2022 genererade Ulka Games cirka 1 procent av Stillfront Groups nettoomsättning och 2 procent av koncernens totala ebitda, uppger bolaget.

Stillfront uppger att bangladeshiska myndigheter nyligen har utfört en rad begränsande åtgärder inriktade på olika former av online-spel. För närvarande betraktar de brottsbekämpande myndigheterna i Bangladesh användandet av virtuella spelmarker i online-spel som olaglig ”gambling”-verksamhet.

”Som en del av de ovan beskrivna åtgärderna som vidtagits av de bangladeshiska myndigheterna har Stillfront under veckan informerats om att myndigheterna inlett en formell utredning avseende påstådd ‘gambling’-verksamhet gentemot några ledningsmedlemmar och företrädare för Ulka Games samt vissa företrädare för Ulka Games aktieägare, inklusive Stillfront”, skriver Stillfront och tillägger att inga formella anklagelser för närvarande har framställts.

På grund av åtgärderna som vidtas av bangladeshiska myndigheter anser Stillfront att det inte längre är möjligt att bedriva onlinespelverksamhet i Bangladesh under dessa förhållanden.

Den bangladeshiska verksamheten Ulka Games ingår i Stillfronts dotterbolag i Indien, Moonfrog Labs, som Stillfront förvärvade i februari 2021.

”Moonfrog Labs har visat en solid tillväxt sedan bolaget blev en del av Stillfront, och det potentiella beslutet att avveckla verksamheten i Bangladesh skulle inte ha någon inverkan på Moonfrog Labs verksamhet utanför Bangladesh”, skriver Stillfront.