Rapport Spelutvecklaren Stillfront redovisare ett resultat något under förväntan. Omsättningen steg dock hela 96 procent jämfört med samma kvartal föregående år. 

Spelutvecklaren Stillfront redovisar ett ebitda-resultat på 460 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020.  Enligt S&P Global Market Intelligences estimatsamanställning väntades ett ebitda-resultat på 480 miljoner.

Den justerade ebit-marginal steg till 37 procent i kvartalet, jämfört med 32 procent motsvarande period året innan.

Nettoomsättningen i kvartalet blev 1.080 miljoner kronor, mot väntade 1.154 miljoner. Det var dock hela 96 procent högre än samma kvartal föregående år. 

”Vår omsättningstillväxt under kvartalet påverkades av hög volatilitet i priserna på onlinemarknadsföring tidigt under perioden samt fortsatt negativa valutaeffekter”, uppges i rapporten.

S&P Global Market Intelligences hade tre estimat för omsättningen och två för ebitda-resultatet.

Positiv start på året

Stillfront har haft en positiv start på året, med stark utveckling över hela portföljen i januari.

”Vi förväntar oss ett fortsatt starkt affärsmomentum framöver, men på kort sikt går vi in i en period med tuffa jämförelsetal, givet den positiva effekten som Covid-19 hade på vår verksamhet under samma period föregående år”, skriver gamingbolagets vd Jörgen Larsson i bokslutet.

Under 2020 växte Stillfront från 12 till 18 studios och fortsatte att utveckla sin affärsplattform.

”I takt med att vi växer tillkommer nya studios som bidrar med unik expertis till plattformen, samtidigt som de direkt kan dra nytta av koncernens samlade tillgångar, data och verktyg. Det här skapar ett skalbart nätverk av expertis som driver samarbetsprojekt och synergier. Vid slutet av 2020 hade vi fler än 60 olika samarbetsprojekt inom Stillfronts affärsplattform, allt från användaranskaffningsprojekt till större utvecklingsprojekt på gemensamma spelmotorer”, skriver vd:n.