Aktie Stillfront har ingått ett avtal om förvärv av Six Waves för en total initial köpeskilling om 201 miljoner dollar. Det framgår av ett pressmeddelande.

För att finansiera förvärvet genomför Stillfront en företrädesemission om cirka 2 miljarder kronor. Slutliga villkor i emissionen, inklusive teckningskurs och antalet nya aktier, förväntas beslutas av styrelsen och offentliggöras omkring den 21 februari.

Av den initiala köpeskillingen om 201 miljoner dollar betalas 92 procent kontant och 8 procent betalas med nyemitterade aktier.

”Six Waves är en av de ledande utgivarna av mobilbaserade free-to-play strategispel i Japan. I och med förvärvet etablerar Stillfront en stark position i Östasien och förstärker avsevärt sin närvaro på den attraktiva japanska spelmarknaden”, heter det.

Släpper preliminära siffror för fjärde kvartalet

Stillfronts preliminära nettoomsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 1.430-1.450 miljoner kronor, vilket är en ökning med 32-34 procent från motsvarande period i fjol.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det justerade rörelseresultatet beräknas uppgå till 450-465 miljoner kronor, jämfört med 399 miljoner kronor samma kvartal 2020.

Stillfronts tidigare prognoser för det fjärde kvartalet, som bolaget lämnade i november, var en nettoomsättning på 1.350-1.500 miljoner kronor och ett justerat ebit-resultat på 425-475 miljoner.

”Vi fortsatte att leverera enligt plan i det fjärde kvartalet. Marknadsföringslandskapet har fortsatt att förbättras och våra investeringar i användaranskaffning i kvartalet nådde de högsta nivåerna någonsin med bibehållen hög avkastning. Flera av våra nyligen förvärvade studios presterade starkt och visade ytterligare momentum mot slutet av kvartalet. I tillägg till den starka utvecklingen från våra förvärvade studios är vi glada att Stillfront visade organisk tillväxt i december jämfört med december förra året, med bidrag från flera av våra studios och med ett antal spännande nya spelreleaser”, kommenterade Stillfronts vd Jörgen Larsson.

Stillfronts uppgav i rapporten för det tredje kvartalet att bolaget förväntade sig att återgå till organisk tillväxt under den senare delen av det fjärde kvartalet.

Stillfronts finansiella resultat för det fjärde kvartalet kommer att publiceras den 16 februari.