Stille AB: Årsredovisning 2020

2021-03-31 08:00:00

Idag publiceras Stilles årsredovisning för verksamhetsåret 2020 och återfinns på bolagets hemsida www.stille.se. Årsredovisningen 2020 bifogas även i sin helhet i detta pressmeddelande. 

Torshälla den 31 mars 2021
 

Cision