Räntor Globala obligationsräntor fortsatte att stiga kraftigt, främst i kortare löptider, på onsdagen i takt med att investerare blev allt mer övertygade om att Federal Reserve kommer att höja styrräntan ytterligare ett steg under kvällen. Euron handlades samtidigt aningen högre mot dollarn jämfört med på tisdagseftermiddagen.

Efter några oroliga dagar före och efter helgen har marknadens oro för nya bankproblem dämpats, vilket i sin tur antas övertyga Fedledamöterna om att de kan fortsätta att prioritera kampen mot inflationen.

Terminshandeln indikerade vid svensk stängning en drygt 85-procentig sannolikhet för att styrränteintervallet kommer att höjas med 25 punkter, till 4,75-5,00 procent, på onsdagskvällen. Sannolikheten för en ytterligare höjning, med 25 punkter, i maj prisades samtidigt till knappt 55 procent.

ING Economics noterade i ett kundbrev att marknadens nu höga förväntningar om en höjning med 25 punkter innebär ”grönt ljus” för Fed att gå vidare.

”Det är osannolikt att Fed kommer att erbjuda mycket guidning inför majmötet, men det är också osannolikt att vi får en så kallad ‘duvaktig höjning’. Fed bör hållan någon form av tryck uppe”, skrev ING Economics.

ING Economics tror att kvällens viktigaste besked kan komma vid den efterföljande presskonferensen, där många frågor lär handla om banksystemet och de stödåtgärder som redan sjösatts för att skydda det.

Fedledamöterna ska också publicera nya ränteprognoser i samband med kvällens räntebesked, vilket kommer att bevakas noga även om Fedchefen Jerome Powell säkerligen kommer att försöka tona ner betydelsen av dem som vägledning inför kommande räntebeslut.

I december indikerade konsensusprognosen en räntetopp på 5,00-5,25 procent och inkommande pris- och aktivitetsdata, och signaler från flera Fed-ledamöter (däribland Powell), har åtminstone tidigare skapat förväntningar om att ledamöterna nu kommer att se en högre räntetopp. Men dessa prognoser är med all säkerhet mycket betingade av fortsatt avtagande oro för den finansiella stabiliteten.