Inflation Inflationstakten (HIKP) i euroområdet sjönk till 6,9 procent i mars jämfört med 8,5 procent i februari. Det visar Eurostats snabbestimat.

Väntat var en preliminär inflation på 7,1 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Kärninflationen steg till 5,7 procent, jämfört med 5,6 procent i februari. Väntat var 5,7 procent.

För att beräkna estimatet använder Eurostat tidig prisinformation från medlemsländer där sådan är tillgänglig. Träffsäkerheten i estimaten för undergrupperna är lägre än för totalsiffran.