Aktie Stenocare, som är verksamt inom medicinsk cannabis, har fått ny information om sin kanadensiska partner och leverantör Canntrust som ifrågasätter giltigheten av deklarationerna om bekämpningsfria produkter till Stenocare. Det framgår av ett pressmeddelande.

 

Stenocare och Canntrusts kontrakterade samarbete, som inleddes 2018, har baserats på Canntrusts förmåga att leverera bekämpningsmedelsfria produkter baserade på inomhusproduktion i kontrollerade och godkända anläggningar.

Förra månaden fick Canntrust en varning från hälsomyndigheterna i Kanada för att ha producerat cannabisprodukter i icke godkända lokaler under perioden oktober 2018 till mars 2019. Sedan dess har lokalerna blivit godkända men Stenocare har satt alla produkter som producerats i berörda anläggningar under ovan nämnd period i karantän i avvaktan på myndigheternas slutgiltiga bedömning i ärendet.

I Stenocares dialog med Canntrust har Stenocare nu fått ny information om odlingssituationen vid Canntrusts anläggning i Pelham.

”När Canntrust flyttade produktionen från inomhus- till växthusodling under fjärde kvartalet 2018 verkar det nu som att Canntrust introducerade en mer generell användning av myndighetsgodkända bekämpningsmedel i det nya växthuset där odlingen av medicins cannabisplantor finns. Stenocare är mycket orolig över denna generella användning av bekämpningsmedel som potentiellt kan strida mot de strikta danska kraven på bekämpningsmedelsfria produkter”, skriver Stenocare.

De produkter från Cannstrust som ingår i det danska pilotprogrammet har deklarerats som bekämpningsmedelsfria men mot bakgrund av den nya informationen har Stenocare formellt begärt att Canntrust utreder om dessa deklarationer stämmer.

”Detta skapar en ny situation för Stendocare-produkterna som levererats av Canntrust, då framtida leveranser kommer att påverkas av att växthusodlingen är baserad på användningen vissa bekämpningsmedel … Stenocare kommer att arbeta med det danska läkemedelsverket för att utreda situationen och försöka hitta lösningar som överensstämmer med dansk reglering…”, skriver Stenocare.

Stenocare betonar att produktkvaliteten för alla leveranser till Stenocare har blivit testade av ett tredjepartslaboratorium som har dokumenterat att färdiga produkter är fria från bekämpningsmedel.

Stenocare förbehåller sig rätten att anlita juridisk rådgivning i både Danmark och Kanada för att se över kontraktet med Canntrust. Det kan komma att leda till yrkan om kompensation för de förluster som Stenocare åsamkats av problemen hos Canntrust.

Stenocares styrelse har gett ledningen uppdraget att hitta ytterligare partner som kan leverera produkter till den danska marknaden.