Aktie Cristina Stenbeck motiverar sitt avhopp från styrelsen i Kinnevik med att hon vill ha större frihet, bland annat till egna investeringar. Hon menar också att investmentbolaget redan är oberoende av henne.

”Bolaget måste kunna stå på sina egna fötter på sin egen grund utan mig. Nu har Kinnevik en ledning med Georgi Ganev som vd och en ordförande i Amelia Fawcett som jag har enormt stort förtroende för och management har ett större mandat än någonsin och fattar investeringsbesluten, vilket gör att jag kan frigöra mig från styrelsearbete och engagera mig i andra saker”, säger hon i en intervju med Dagens Industri där hon även försäkrar att hon kommer att ha en fortsatt ”väldigt stark relation” till Kinnevik.

I fredags blev det känt att Cristina Stenbeck i samband med årsstämman i vår lämnar styrelsen i Kinnevik. Det är en enligt tidningen första gången familjen Stenbeck inte representeras i investmentbolagets styrelse sedan det grundades 1936. Hon kommer ha kontakt med styrelse och ledning i rollen som storägare och från den positionen sätta press på att de framtagna planerna följs.

Av intervjun framgår även att hon planerar att engagera sig operativt i ett ”fåtal projekt” och på vissa områden i Kinnevik där hon kan addera värde.

”Men det kommer att vara mycket upp till Kinnevik att definiera hur vi ska jobba ihop”, säger Cristina Stenbeck till Dagens Industri.

Hon kommer sitta kvar som ordförande i valberedningen.

”Men om det inte vore så viktigt för institutionerna så hade vi kunnat lösa det på annat sätt också då det arbetet tar mycket tid”, säger Cristina Stenbeck om den rollen.

I Dagens industris artikel påminns att Cristina Stenbeck via ett antal affärer har klippt banden med sina syskon. Mot den bakgrunden ska hon inte längre se ett behov av att agera via Kinneviks styrelse. Hon säger även att likviditet i form av utdelningar eller avknoppningar från Kinnevik ska återinvesteras och då ”i smarta människor som ger mig exponering mot nya marknader”. På frågan vad som kommer att hamna i Cristina Stenbeck-korgen respektive i Kinnevik-korgen svarar hon:

”Jag kommer att ha en regelbunden dialog med Kinnevik och jag vet vad de är intresserade av och jag kommer att kunna ta verksamheter som närmat sig mig till Kinneviks vd”.